หุ้น

Nadiamode Stock

Jump to content

  • Log in with Facebook Log in with Twitter Log in with Windows Live Log In with Google      Sign In   
  • Create Account

Photo
- - - - -

หุ้น IPO เข้าใหม่ ตลาด SET อัพเดท 21 ม.ค. 56

ipo amatav chg pace ppp ptg set

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 nadia

nadia

    Administrator

  • Administrators
  • 2,021 posts

Posted 25 January 2013 - 09:34 PM

ตลาด SET
 
AMATAV : บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
 
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทที่พัฒนา และประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม และกิจการที่เกี่ยวเนื่องในเวียดนาม
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 139,832,400 หุ้น
  กลุ่มอุตสาหกรรม /หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
 
  ราคา IPO n/a
 
  ราคา PAR 0.50 บาท
 
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
 
  ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บมจ. หลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย)
  ข้อมูล Filing www.amata.com
 
 
CHG: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
 
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกและในจังหวัดสมุทรปราการ
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 220,000,000 หุ้น
  กลุ่มอุตสาหกรรม /หมวดธุรกิจ บริการ/ การแพทย์
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
 
  ราคา IPO n/a
 
  ราคา PAR 1.00 บาท
 
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
 
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.chularat.com
 
 
PACE : บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นสินค้าระดับไฮเอนด์ (High End)
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 600,000,000 หุ้น
  กลุ่มอุตสาหกรรม /หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
 
  ราคา IPO n/a
 
  ราคา PAR 1.00 บาท
 
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
 
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
  ข้อมูล Filing www.pacedev.com
 
 
PPP : บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 
  ประเภทธุรกิจ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 4 กลุ่มหลัก คือ 1.ผลิตภัณฑ์ด้านระบบบำบัดน้ำเสียและสำรองน้ำ 2.วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม 3.เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 4.ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 82,500,000 หุ้น
  กลุ่มอุตสาหกรรม /หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/ วัสดุก่อสร้าง
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
 
  ราคา IPO n/a
 
  ราคา PAR 1.00 บาท
 
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
 
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ข้อมูล Filing www.premier-products.in.th
 
 
PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 
  ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจค้าปลีกน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทเป็นผู้บริหารงาน และธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใต้เครื่องหมายการค้า "PT"
  ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  สถานะ Filing
  จำนวนหุ้นที่ IPO 420,000,000 หุ้น
  กลุ่มอุตสาหกรรม /หมวดธุรกิจ ทรัพยากร/ พลังงานและสาธารณูปโภค
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
 
  ราคา IPO n/a
 
  ราคา PAR 1.00 บาท
 
  วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
 
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด
  ข้อมูล Filing www.ptgenergy.co.th
 
 

  • natkingsize likes this

..


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users


This topic has been visited by 0 user(s)